هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

7th Iranian National Corrosion Congress

هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۳ اردبهشت ۱۳۸۰ تا ۵ اردبهشت ۱۳۸۰ توسط انجمن خوردگی ایران و دانشگاه صنعت نفت در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران