ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

6th Iranian National Corrosion Congress

ششمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۷۸ تا ۳۱ خرداد ۱۳۷۸ توسط انجمن خوردگی ایران و دانشکده پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره ملی خوردگی ایران