پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

5th Iranian National Corrosion Congress

پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۱۱ اردبهشت ۱۳۷۶ تا ۱۳ اردبهشت ۱۳۷۶ توسط انجمن خوردگی ایران - دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران