دهمین کنگره تغذیه ایران

دهمین کنگره تغذیه ایران

10th Iranian Nutrition Congress

دهمین کنگره تغذیه ایران در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۷ تا ۹ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن تغذیه ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.