اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

1st International Marketing Research Conference

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۷ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و راهبر در شهر تهران برگزار گردید.


مقدمه:
تحقیقات بازاریابی یکی از ارکان اصلی واحدهای بازاریابی و بازرگانی شرکت ها و سازمانها است، همچنین بخش لاینفک مطالعات استراتژیک در فاز شکل گیری و توسعه سازمان ها به شمار می رود. بعبارت ساده تر تحقیقات بازاریابی گام نخست هر فعالیت اقتصادی است. این در حالی است که با وجود حرکتهای مختلف رشد و توسعه در کشور متاسفانه در بسیاری موارد، عدم استفاده از داده های درست و به هنگام هزینه های مختلفی را تحمیل و حتی بعضا کلیه برنامه های رشد و توسعه را ناکام می گذارد. گردهمایی بزرگ این حرفه در کشور می تواند ضرورت توسعه آن را در کشور بیش از پیش تبیین نموده و گامی در راستای تحقق اهداف سازمانها و به تبع آن اهداف کلان کشور باشد.
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در راستای توسعه متعالی جامعه در بخش ها و صنایع مختلف و با توجه به برنامه های بلند مدت کشور، در این مقطع در نظر دارد در قالب دفتر مطالعات بازرگانی و با همکاری گروه راهبر اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی را با تمرکز بر راههای توسعه آن در کشور برگزار نماید.
کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی با بهره مندی از تجربیات گروه راهبر که متشکل از 5 شرکت تخصصی در بخش های مختلف تحقیقات بازاریابی، مشاوره و کلینیک بازاریابی، مدیریت برنامه های پیشبرد فروش و آموزش تکنیک های مدیریت بازار است، توجه ویژه ای به اصول کاربردی خواهد داشت.


اهداف کنفرانس:
ارائه نگرشی نو به امر مطالعات بازاریابی در برنامه های بازاریابی و تصمیمات استراتژیک سازمان
شناسایی چالش های تحقیقات بازاریابی در ایران و راهکارهای توسعه آن در کشور
ارائه تجربیات موفق دیگر سازمان ها و کشورها
انتقال تجربیات سازمان های صاحب نظر در امر تحقیقات بازاریابی دنیا به کشور


محورهای اصلی:

  • روش های کمی و کیفی نوین در تحقیقات بازاریابی
  • تحقیقات بازاریابی برای خدمات
  • تحقیقات بازاریابی بین المللی و نقش آن در صادرات
  • سنجش رضایت مشتریان
  • سنجش اثر بخشی تبلیغات
  • تحقیقات بازاریابی در راستای تامین اطلاعات لازم در برنامه های استراتژیک بازاریابی
  • کاربرد تحلیل های آماری در تحقیقات بازاریابی
  • استاندارهای بین المللی کنترل کیفیت در تحقیقات بازاریابی
  • آسیب شناسی تحقیقات بازاریابی در ایران و چالش های آن