اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها

اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها

The First National Conference on Investigating Methods of Improving Issues in Management, Accounting and Industrial Engineering in Organizations

پوستر اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها

اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گچساران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها حسابداری:
•سیستم های اطلاعات حسابداری
•نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
•اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
•کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
•نقش اطلاعات حسابداری در بهبود کسب و کار و اقتصاد کشور
•تولید ناب و حسابداری مدیریت
•یافته های نوین در حسابداری
•نقش حسابداری در افزایش تولید ملی
•استانداردهای حسابداری و حسابرسی
•روش های تأمین مالی در سازمانها
مدیریت:
•مدیریت و تکنیک های بهینه سازی ( 5S، شش سیگما، کایزن و ... )
•افق های نوین در مدیریت
•چالشهای فرا روی مدیریت
•مدیریت دانش
•سیستم های اطلاعاتی مدیریت
•مدیریت رفتار در سازمانها
•مدیریت زمان در سازمانها
•کارآفرینی
•نقش مدیریت در افزایش تولید ملی
مهندسی صنایع :
•کاربرد منطق فازی و روش های تصمیم گیری.
•روش های فرا ابتکاری در مهندسی صنایع
•هوش مصنوعی و سیستم های خبره
•طراحی و مدیریت زنجیره تأمین
•برنامه ریزی حمل و نقل
•مدیریت پروژه
•مدیریت کیفیت
•مدیریت برنامه ریزی تغییرات
•مهندسی ارگونومی
•نقش مهندسی صنایع در تولید ملی



مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها