دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران

دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران

پوستر دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران

دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دانشگاه شیراز میزبان پنجمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی در 18 و 19 آبان‌ماه 1395 می‌باشد. 

 

محورهای کنفرانس:

-فرایندهای ریخـته‌گـری، شـکـل‌دهـی، جوشـکاری، متـالورژی پـودر
-مـدل‌سـازی و شـبیه‌سـازی در مهنـدسـی مـواد و متـالـورژی
-مواد نـوین شاملکامپوزیـت‌ها، نانـو مواد، بیومواد
-آموزش و انتقال فناوری در مهندسی و علم مواد
-متـالورژی استخراجی، تولید آلیاژها و سنتز مواد
-بـازرسـی فنی و بررسـی‌هـای غیر مخـرب
-مدیریت راهبردی در مهندسی مواد
-مدیریت راهبردی در مهندسی مواد
-سـرامیـک‌هـای مهندسی
-خوردگی و حفاظـت
-رنـگ و پوششمقالات پذیرش شده در دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران