اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

01st joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men

اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۶ تا ۲ آبان ۱۳۸۶ توسط شرکت ذوب آهن اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران