دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

2nd Iranian Mining Engineering Conference

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۷ تا ۸ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن مهندسی معدن ایران و دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس
ارائه آخرین یافته ها و تجربیات علمی – پژوهشی و صنعتی
ایجاد زمینه مشارکت در شناخت نیازها و مشکلات صنعت معدنکاری کشور
آشنایی با آخرین دستاوردهای صنعت معدنکاری نوین
آشنایی با تولید، فرآوری و توزیع محصولات معدنی برای حفظ بازارمنطقه
از فعالیت های جانبی کنفرانس، برپایی نمایشگاه معدن و صنایع معدنی می باشد.
 
موضوعات اصلی کنفرانس
اکتشاف منابع معدنی
استخراج معدن
فرآوری مواد معدنی
مکانیک سنگ و ژئوتکنیک
اکتشاف و استخراج نفت
مقالات مرتبط با اقتصاد، مدیریت، کامپیوتر، محیط زیست، بهداشت و ایمنی در مهندسی معدن و نفت
سایر موضوعات مرتبط با مهندسی معدن و مواد معدنی

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایرانمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران