اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی ایران

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی ایران

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی ایران

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

این کنفرانس با تاکید بر دو بخش ویژه  معدن کشور و نیز موسسات و سازمانهای پولی می باشد ولی سایر بخش ها نیز مورد توجه خواهند بود.

تعامل دانشگاه و صنعت و نقش رشته مدیریت صنعتی
-      کاربرد رشته مدیریت صنعتی در صنعت و خدمات
-      بررسی سرفصل های مدیریت صنعتی با نگرش کاربردی
-      نقش رشته مدیریت صنعتی در موسسات مالی وپولی
-      نقش رشته مدیریت صنعتی در کارویژ های مختلف بخش معدن

کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی و تولید پایدار
-      مدیریت کیفیت فر اگیر و تعالی سازمانی
-      مدیریت بهره وری
-      توسعه پایدار و مباحث مدیریت زیست محیطی

مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت و خدمات
-      مدیریت برنامه ریزی اطلاعات
-      بازمهندسی فرایند های کسب و کار
-      سیستم های اطلاعاتی مدیریت
-      مدیریت دانش سازمانی

تعاملات صنایع و نظام مدیریت زنجیره تامین
-      مدلسازی ریاضی زنجیره تامین
-      پارادایم های مدیریت زنجیره تامین
-      زنجیره تامین در صنایع کوچک و متوسط
-      زنجیره تامین دردوره پسا تحریم

مدل سازی کارویژه های اصلی سازمان
-      مدل سازی ریاضی در مسایل بازریابی و بازرگانی
-      مدل سازی مسایل فناوری و تحقیق و توسعه
-      مدل سازی ریسک ها ی سازمانی
-      مدل سازی استراتژیهای سازمان در بخش های منابع انسانی و ساختاری
-      مدیریت  پروژه و استاندارد های آن
-      الگوریتم های تصمیم گیری  و مدل سازی آن در سازمان های دواتی و خصوصی