دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

2nd Iranian Knowledge Management Conference

دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ تا ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ توسط موسسه اطلاع رسانی نفت - گاز و پتروشیمی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف برگزاری کنفرانس

آشکار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مدیریت دانش سازمانی در آینده سازمانها
تبادل دانش و تجربیات اندیشمندان و شرکتهای صاحب تجربه در زمینه مدیریت دانش
تشویق اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت دانش و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهای علمی
بررسی دستاوردهای ارزنده مدیران و کارشناسان سازمانها و شرکتهای مختلف در زمینه مدیریت دانش
جلب نظر سیاستگذاران عالی و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به مدیریت دانش

محورهای علمی دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
نقش، جایگاه و توانمندی های مدیریت دانش در عرصه های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی
مدیریت دانش: یادگیری، خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و مزیت های پایدار
مهندسی و معماری دانش و رویکردهای عملیاتی کردن نظام مدیریت دانش
تبیین برنامه های تاکتیکی، بلند مدت و استراتژیک مدیریت دانش
شناخت عوامل موفقیت در تدوین و استقرار نظام مدیریت دانش
رویکردهای دستیابی به دانش فردی و سازمانی و راه های تقویت و غنی سازی آن
تبیین محک زنی ها، الگوها و تجربیات مدیریت دانش در عرصه های ملی و بین المللی
راهکارهای نهادینه سازی، مستندسازی، بازخوانی و ارزشیابی دانشمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش