اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

1st Iranian Knowledge Management Conference

اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۸۶ تا ۱۴ بهمن ۱۳۸۶ توسط موسسه اطلاع رسانی نفت - گاز و پتروشیمی و موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش