کنگره بین المللی جوش و روشهای اتصال

کنگره بین المللی جوش و روشهای اتصال

The International Institute of Welding (IIW) Congress (Welding & Joining)

پوستر کنگره بین المللی جوش و روشهای اتصال

کنگره بین المللی جوش و روشهای اتصال در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۸ تا ۱۲ آذر ۱۳۸۸ توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنگره بین المللی جوش و روشهای اتصال طبقه بندی موضوعات فنی
1- شبیه سازی
2- فرآیندهای جوشکاری حالت جامد
3- فرآیندهای پیشرفته
4- متالورژی جوشکاری
5- جوشکاری مواد غیر هم جنس
6- لحیم کاری سخت و نرم
7- سیستم های اتوماتیک
8- عملیات سطحی
9- طراحی جوشکاری
10- اتصالات غیر فلزی
11- کنترل کیفیت محصولات جوش
12- ایمنی، بهداشت و محیط زیست
13- آموزش و کسب مهارت
14- موضوعات دیگرمقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی جوش و روشهای اتصال