دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده

دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده

پوستر دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده

دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای همایش:

(Functional Neuromuscular Stimulation (FNS

Neural Prostheses

Neural Modeling

Neural Signal Processing

Chaotic Behavior in Neural Systems

Neural Control Mechanism

Biofeedback

Neurofeedback

( Brain Computer Interface (BCI