ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

6th International Industrial Engineering Conference

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ تا ۱ اسفند ۱۳۸۷ توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.


 

محورهای تخصصی کنفرانس بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی
فرآیندهای تصادفی و تئوری صف
احتمال و آمار کاربردی
مهندسی کیفیت
مدیریت زنجیره تامین
چیدمان و طراحی کارخانه
کنترل تولید و موجودی
مدیریت و کنترل پروژه
شبیه سازی
حمل و نقل و لجستیک
ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی
تئوری فازی
روشهای فرا ابتکاری در بهینه سازی و مهندسی صنایع
مدیریت نگهداری + تعمیرات + پایایی     
توالی عملیات و زمان بندی تولید
سیستم های هوشمند ساخت و تولید
تئوری تصمیم گیری     
سیستم های اطلاعاتی و داده کاوی
هوش مصنوعی و سیستم های خبره
کاربردهای مهندسی صنایع در صنعت

 مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع