دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم

دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم

Iran International Aluminum Conference

دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم در تاریخ ۲۶ اردبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۷ اردبهشت ۱۳۹۱ توسط مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران در شهر اراک برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم