ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران "توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها"

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران "توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها"

The 6th International Conference of Developing International Higher Education: opportunities and challenges

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران "توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها"

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران "توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها" در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط انجمن آموزش عالی ایران در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

مبانی، نظریه­ها و مدل­ های توسعه آموزش عالی فرامرزی
الزامات و پیش بایست­ های توسعه آموزش عالی فرامرزی

-  جامع­ نگری در برنامه­ ریزی­ ها و راهبری توسعه آموزش عالی فرامرزی مشتمل بر جنبه ­های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران
-   توجه به استلزامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به منظور جذب دانشجوی خارجی از فرهنگ­ های مختلف
-  ارزیابی ویژگی­ های انحصاری مانند: تفوق فرهنگ شیعی، پیشینه تمدنی و علمی با وجود اندیشمندان و مفاخر برجسته جهانی، تجربه­ های سیاسی و ضد استعماری، تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی-اسلامی؛ گستردگی و تنوع جغرافیایی و سایر موضوعات مرتبط

مزیت­ ها و محدودیت­ های نسبی برای توسعه آموزش عالی فرامرزی
-  رواج زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور و رواج زبان­ های دیگر (زبان عربی، ترکی، کردی، بلوچی و سایر زبان­ ها) در برخی مناطق کشور به عنوان یک مزیت رقابتی
-  مشکلات و آثار استفاده از زبان جهانی علم (انگلیسی) برای بین المللی شدن آموزش عالی ایران
-  ظرفیت مفاخر علمی، فرهنگی کشور و استعداد آن برای جذب دانشمندان و دانشجویان خارجی
-  سیاست­ های علم و فناوری کشور در زمینه توسعه علم، راه­ اندازی­ رشته ­ها، فروش خدمات تخصصی و بازاریابی پژوهش و فناوری در سطح بین­ المللی
-  ظرفیت­ های فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور و متناسب ساختن آن با توسعه آموزش عالی فرامرزی
-  استعداد توریسم و صنعت گردشگری و کاربست آن در توسعه آموزش فرامرزی؛ و سایر موضوعات مرتبط

مطالعات تطبیقی آموزش عالی فرامرزی
-  تجربیات سایر کشورهای دنیا به ویژه جهان اسلام در زمینه بین ­المللی سازی آموزش عالی
-  سهم ایران از آموزش عالی فرامرزی در دنیا و منطقه و مقایسه با سایر کشورها (گذشته، حال و آینده)
-  چشم اندازهای پیش روی آموزش عالی فرامرزی در دنیا و دلالت­ های آن برای ایران
-  بررسی تطبیقی رویکردها و روش­ های جذب دانشجویان خارجی به کشور در دوره های تاریخی؛ و سایر موضوعات مرتبط

بین المللی شدن آموزش عالی ایران
-  فرصت ها و تهدیدهای بین ­المللی شدن برای زیرنظام­ های آموزش عالی کشور (دانشگاه­ های دولتی در زیرمجموعه وازرتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیام نور، آزاد اسلامی، علمی–کاربردی، و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی)
-  بین­ المللی ساختن فضا در دانشگاه­ های کشور به­ منظور توسعه آموزش عالی فرامرزی: ساز و کارهای پذیرش و پشتیبانی
-  مدل­ های بازاریابی و فروش خدمات و محصولات آموزش عالی کشور شامل آموزش­ های رسمی، آموزش­ های مهارتی، شغلی و حرفه­ آموزی، آموزش مجازی و مانند این ها؛ 5-4) مدیریت کیفیت آموزش عالی فرامرزی
-   سیاست­ ها و راهکارهای اعتباربخشی به گواهینامه ­ها و مدارک آموزش عالی کشور در سطح جهانی
-  «علوم تربیتی» و نقش آن در بین­ المللی شدن آموزش عالی کشور
-  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه­ های آموزشی و درسی فرامرزی
-  نقش نهادها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی، اجرایی، و انتظامی مانند آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه­ ای، پژوهشگاه ­ها و قطب­ های علمی، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی و مانند این ها در کمک به توسعه‌ی آموزش عالی فرامرزی؛ و سایر موضوعات مرتبط


دبیر علمی : دکتر محمدرضا آهنچیان
دبیر اجرایی: دکتر علی غنایی