سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

13th Iranian Hydraulic Conference

پوستر سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۳ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تبریز - گروه مهندسی آب و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- آب های زیرزمینی و محیط زیست

- هیدرولیک محیط های متخلخل

- انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی

- هیدرولیک زیست محیطی

- سازه های هیدورلیکی

- ضوابط و استاندارهای ملی صنعت آب

- تجهیزات و روش های اندازه گیری در هیدرولیک

- مهندسی رودخانه

- هیدرولیک دریا و سواحل

- هیدروانفورماتیک

 مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران