دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

2nd Iranian Geography Student Congress

دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا