سمپوزیم بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان

سمپوزیم بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان

The Irano-German International Symposium on Archaeometry

پوستر سمپوزیم بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان

سمپوزیم بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده هنرهای کاربردی (گروه باستان سنجی و مرمت آثار تاریخی) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای سمپوزیوم:

- سالیابی تحلیلی -آزمایشگاهی اثر فرهنگی و تاریخی آلی ومعدنی

- منشایابی تحلیلی-آزمایشگاهی اثر فرهنگی و تاریخی آلی ومعدنی

-ساختار شناسی تحلیلی- آزمایشگاهی اثر فرهنگی و تاریخی آلی ومعدنی

- پژوهش های تحلیلی-آزمایشگاهی فنون و فناوری های باستانی آلی و معدنی