اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

پوستر اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس تهران و شرکت ساج گستر کاسپین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

-سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
-WEBGIS
-MOBILEGIS
-سنجش از دور RS
-پرنده بدون سرنشین UAV
-سیستم موقعیت یاب جهانی GPSمقالات پذیرش شده در اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران