چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

-ارتقاء توسعه و ترویج دانش مدیریت و مهندسی سیلاب
-تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه سیلاب پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک‌های نوین مدیریت، مهندسی و همزیستی با سیلاب
-شناخت نقاط ضعف و کاستی‌های مواجهه با سیلاب در حوزه‌های دانشی و عملیاتی
-معرفی آخرین دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه‌های مختلف حوزه سیلاب

 

محورهای کنفرانس:

 توسعه و سیل
-از دست رفتن آبخوان‌ها و افزایش رویداد سیل
-الگوی توسعه شهری مبتنی بر تقابل با سیل و مشکلات آن
-الگوی توسعه شهری سازگار با فعالیت‌های اکوسیستم و امتیاز آن
-رویداد سیل به‌عنوان یکی از اجزای دینامیک اکوسیستم
-تجربه‌ها و درس آموخته‌های ملی و بین‌المللی در مدیریت سیلاب شهری
-سیل و مدیریت جامع منابع آب


 شناخت کمی و کیفی سیل
-شبیه‌سازی سیل و ایرادهای مدل‌های شبیه‌سازی سیلاب‌های شهری برای کاربرد در شرایط اقلیم شهرهای ایران
-پایش سیستم‌های مدیریت سیلاب شهری
-سیستم‌های کنترل و هدایت سیلاب شهری
-تغییر اقلیم و اثرات آن در وقوع رویداد سیل
-شبیه‌سازی جریان‌های واریزه‌ای
-سیستم‌های کنترل و هدایت جریان‌های واریزه‌ای


 مدیریت رویداد سیل (پیش‌بینی، پیش‌گیری، کاهش آسیب)
-مدیریت کاربری اراضی، برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی
-مدیریت رودخانه‌ها و سیلاب شهری
-سیستم‌های هوشمند پیش‌بینی و هشدار سریع سیل
 
 مدیریت بحران سیل پس از وقوع
-آموزش و آگاهی‌رسانی و نقش آن در مدیریت بحران سیلاب شهری
-تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سیلاب شهری (Action Plan)
-نقشه‌ی خطرپذیری سیل و مسایل مترتب با آن
-ارزیابی و آسیب‌سنجی خطر سیلاب و راهکارهای تعدیل آن
-بازسازی و بازتوانی بعد از وقوع سیلاب
-آمادگی مقابله و نقش سازمان‌های امدادی-خدماتی (آتش‌نشانی، امداد و نجات، مراکز درمانی و ...) در مدیریت بحران سیل
-اثر سیل بر زیرساخت‌های توسعه شهری (شبکه حمل‌ونقل، تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات)