سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

پوستر سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 دبیرخانه دائمی کنفرانس سیلاب در نظر دارد سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب را در تاریخ‌های 21 و 22 مهرماه 1394 و با مشارکت بخش‌های مختلف در دانشگاه تهران برگزار نماید.

 

محورهای کنفرانس:

توسعه و سیل
•    از دست رفتن آبخوان‌ها و افزایش رویداد سیل
•    الگوی توسعه شهری مبتنی بر تقابل با سیل و مشکلات آن
•    الگوی توسعه شهری سازگار با فعالیت‌های اکوسیستم و امتیاز آن
•    رویداد سیل به‌عنوان یکی از اجزای دینامیک اکوسیستم
•    تجربه‌ها و درس آموخته‌های ملی و بین‌المللی در مدیریت سیلاب شهری
•    سیل و مدیریت جامع منابع آب

 شناخت کمی و کیفی سیل
•    شبیه‌سازی سیل و ایرادهای مدل‌های شبیه‌سازی سیلاب‌های شهری برای کاربرد در شرایط اقلیم شهرهای ایران
•    پایش سیستم‌های مدیریت سیلاب شهری
•    سیستم‌های کنترل و هدایت سیلاب شهری
•    تغییر اقلیم و اثرات آن در وقوع رویداد سیل
•    شبیه‌سازی جریان‌های واریزه‌ای
•    سیستم‌های کنترل و هدایت جریان‌های واریزه‌ای

مدیریت رویداد سیل (پیش‌بینی، پیش‌گیری، کاهش آسیب)
•    مدیریت کاربری اراضی، برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی
•    مدیریت رودخانه‌ها و سیلاب شهری
•    سیستم‌های هوشمند پیش‌بینی و هشدار سریع سیل
 
 مدیریت بحران سیل پس از وقوع
•    آموزش و آگاهی‌رسانی و نقش آن در مدیریت بحران سیلاب شهری
•    تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سیلاب شهری (Action Plan)
•    نقشه‌ی خطرپذیری سیل و مسایل مترتب با آن
•    ارزیابی و آسیب‌سنجی خطر سیلاب و راهکارهای تعدیل آن
•    بازسازی و بازتوانی بعد از وقوع سیلاب
•    آمادگی مقابله و نقش سازمان‌های امدادی-خدماتی (آتش‌نشانی، امداد و نجات، مراکز درمانی و ...) در مدیریت بحران سیل
•    اثر سیل بر زیرساخت‌های توسعه شهری (شبکه حمل‌ونقل، تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات)

 مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری