دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۳ تا ۹ مهر ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی مدیریت سیلاب در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مباحث فنی و طراحی:

- جمع‌آوری داده‌ها، کالیبراسیون و مدل‌سازی سیلاب‌های شهری

- معیارهای طراحی فنی، مصالح مورد استفاده، نحوه اجرا، نگهداری و پایش سیستم‌های جمع‌آوری آبهای سطحی

- سازه‌های کنترل و هدایت سیلاب‌های شهری

- کاربرد مدل‌های عددی و رایانه‌ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طراحی و بهره‌برداری زهکش‌های شهری

- راهکارهای سازه‌ای مقابله با سیلاب

برنامه‌ریزی، ترتیبات نهادی و مدیریت:

- آموزش و اطلاع‌رسانی و نقش آن در مدیریت بحران سیلاب

- مدیریت کاربری اراضی، برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی

- تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سیلاب (Action Plan)

- نقشه خطرپذیری سیل و مسائل مترتب با آن

- ارزیابی و آسیب‌سنجی خطر سیلاب و راهکارهای تعدیل آن

- مدیریت رودخانه‌ها و سیلاب‌های شهری

- بازسازی و بازتوانی بعد از وقوع سیلاب

اثرات سیلاب بر بخش‌های مختلف:

- آمادگی مقابله و نقش سازمان‌های امدادی-خدماتی (آتش‌نشانی، امداد و نجات، مراکز درمانی و...) در مدیریت بحران سیلاب

- اثر سیلاب بر تأسیسات و شبکه‌های حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری

- اثر سیلاب بر شریان‌های حیاتی نفت، گاز، آب، برق و سامانه‌های ارتباطی و مخابراتی

- اثر متقابل سیلاب و محیط زیست بر یکدیگر(رودخانه‌ها، تالاب‌ها و . . .)

- سیلاب و مدیریت جامع منابع آب

مباحث نوین در مدیریت سیلاب:

- پیش‌بینی و سیستم‌های هوشمند و هشدار سریع سیلاب

- راهکارهای غیرسازه‌ای مقابله با سیلاب

- تغییر اقلیم و اثرات آن در بروز سیلاب

- تجربیات و درس‌های آموخته ملی و بین‌المللی در حوزه سیلابمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری