نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

1st National Conference on Industrial Engineering & Sustainable Management

پوستر نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای همایش:

- مدیریت پایدار زنجیره تأمین و لجستیک
- مدیریت پایدار تولید
- مدیریت پایدار پروژه
- مدیریت پایدار منابع انسانی
- مهندسی ارزش و مدیریت پایدار
- فناوری اطلاعات و مدیریت پایدار
- خلاقیت، کارآفرینی و توسعه پایدار
- مدیریت پایدار و رشد اقتصادی
- مدیریت پایدار، مزیت نسبی و بهره‌وری منابع
- مدیریت پایدار و مدیریت استراتژیک
- نقش مدیریت پایدار در تحقق حماسه اقتصادی
- مدیریت پایدار و اقتصاد مقاومتی

 


رئیس همایش: دکتر محسن امینی خوزانی
دبیر علمی: دکتر سید مهدی همایونی
دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا وسیلی، دکتر سید محمد کاظمی