دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی

دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی

2nd International e-commerce and World Trade Conference

دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۶ توسط شرکت نوین آفرینان کیفیت و تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی