چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۵ توسط شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال در نظر دارد با حمایت دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران "چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم" را در تاریخ 25 شهریور 1395 در هتل میزبان شهرستان بابلسر برگزار نماید. 

 

محورهای کنفرانس:
شاید تصور گردد با توافقات صورت گرفته کلیه تحریم ها برداشته شده و پرداختن به موضوع تحریم ها و آثار آن دیگر در اولویت نمی باشد. در پاسخ به این مسئله باید عنوان داشت تحریم ها به کلی برداشته نخواهد شد بلکه شامل برداشته شدن برخی از تحریم هایی می باشد که تنها به دلیل مسائل هسته ای وضع شده است و بسیاری از تحریم ها به قوت خود باقی خواهند ماند. همانگونه که کشورهای عراق و افغانستان با گذشت بیش از یک دهه از اشغال آنها هنوز بسیاری از تحریمهای آنها پابرجا مانده است. علاوه بر این برخی از محورهای کنفرانس نیز شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها را و مد نظر قرار خواهد داد و همچنین با توجه به بین المللی بودن کنفرانس اقتصاد در شرایط تحریم بسیاری از کشورهای در شرایط تحریم نیز مد نظر می باشد. 

- تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده(روسیه، چین، ایران، کوبا، عراق، پاکستان، آفریقای جنوبی، سوریه، سودان، افغانستان، کره شمالی و … ) از منظر متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات، رشد اقتصادی، بیکاری، مالیات، خصوصی سازی و ... )
- تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوری بازیها، توزیع درآمد و ...
- تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی (سلامت عمومی، تندرستی، امنیت غذایی، محیط زیست، مهاجرت، نژادپرستی، سرمایه اجتماعی و …)
- تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل (حقوق بشر، دموکراسی، کمکهای انسان دوستانه و …)
 - تحریم ها و تولید و تجارت انرژی (نفت، گاز و …)
- نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی
- تحریم ها  و سیستمهای بانکداری و تجارت بین الملل
- تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط،  سازمانها و شرکتهای بین المللی و ...
- تحریم ها و صنعت توریسم سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی
- ماهیت و مدل های تحریم
- مدیریت تحریم ها
- نوع شناسی ابعاد تحریم ها یا قتصادی
- تحریم ها و اقتصاد مقاومتی
- مدیریت سازمانها در شرایط تحریم
- کاهش تحریم ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن
- توافقات ژنو و آثار و نتایج آن
- شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها و چالش ها و فرصت های آن
- بیانیه لوزان و آثار و نتایج آن
- اقتصاد نظامی
- اقتصاد مقاومتی
- شرایط اقتصادی پسابرجام
- هر نوع تحلیلی از اقتصاد ایران با توجه به تحریم های 37 ساله علیه کشورمان جزء محورهای کنفرانس می باشد.
-و دیگر مباحث مرتبط با تحریم و آثار آن