دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی

10th International Energy Conference

پوستر دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۳ تا ۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط وزارت نیرو در شهر تهران برگزار گردید.


دهمین همایش بین المللی انرژی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت و مشارکت دستگاههای اجرایی، موسسات علمی و تحقیقاتی و دانشگاهها توسط کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران در روزهای 4 و 5 شهریورماه 1393 برگزار خواهد شد. این همایش از لحاظ گستردگی مخاطبان و مشارکت بینالمللی به عنوان بزرگترین رخداد علمی در حوزه انرژی کشور محسوب میگردد. 

 

محورهای همایش:

      مدیریت منابع:

- برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی
- تنظیم مقررات در بخش انرژی
- مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف
- آینده نگری در بخش انرژی
- سیاست های ارتقاء کارایی انرژی
- تغییرات ساختاری در بخش انرژی
- طرح جامع انرژی کشور
- مدیریت منابع انسانی در بخش انرژی
- اولویت‌های راهبردی در بخش انرژی
- فرصت‌ها و تهدیدهای بخش انرژی
- انرژی و سازمانهای بین المللی
- دیپلماسی انرژی و امنیت ملی
- مدیریت آمار و اطلاعات انرژی
- مدیریت دارایی ها و منابع مالی در بخش انرژی
 

انرژِی و اقتصاد:

- خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44
- قراردادهای انرژی و شیوه های تامین مالی
- تامین مالی گروهی (سندیکایی) پروژه های بزرگ
- تامین مالی ارزی بخش انرژی
- توسعه رقابت و ساختار بازار
- قیمت گذاری و هدفمندسازی یارانه های انرژی
- توسعه تجارت و بورس انرژی
- شرکتهای خدمات انرژی
- زنجیره ارزش در بخش انرژی
- بحران جهانی و اقتصادهای انرژی محور
- مبادلات منطقه ای و بین المللی انرژی
- رهایی از اقتصاد نفتی و بیماری هلندی
- انتشار درامدهای نفتی در اقتصاد کشور
 

فناوری های انرژی و محیط زیست:

- اقتصاد سبز و صنعت انرژی
- فناوری های نوین در تولید ، انتقال و مصرف انرژی
- بهینه سازی تولید، کاهش تلفات و افزایش راندمان
- فناوری های بازیافت انرژی
- انرژی های نو و تجدیدپذیر
- تولید پراکنده و تولید همزمان برق و حرارت
- شبکه های هوشمند و زیر ساخت های انرژی
- گرمایش جهانی و تجارت نشر
- هزینه های اجتماعی (آلایندگی و گلخانه ای) بخش انرژی
- منابع انرژی غیرمتعارف
- دورنمای بلند مدت فناوری های انرژی
- کنوانسیون ها و پروتکل های انرژی و محیط زیست
- بازارهای انرژی و محیط زیست
- فناوری های مقابله و تطابق با تغییر اقلیم در بخش انرژی