نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژِی ایران

نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژِی ایران

نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژِی ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۲ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۲ توسط انجمن انرژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه پایدار
- بهینه‌سازی انرژی
- انرژی و محیط زیست
- نفت و گاز و پتروشیمی
- فناوری‌های نوین