کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران

کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران

کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


باتوجه به اهمیت روز افزون نقش اطلاع­ رسانی نتایج پژوهش­ های دانشگاهی و سازمانی در چرخه تولید دانش و برخورداری شرق ایران از مراکز دانشگاهی متعدد از یک سو و ظرفیت­ های ژئوپلتیک مختلفی همچون اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، وحدت ملی و ارتباطات منطقه­ ای و بین­ المللی از سوی دیگر؛ همایش ملی" راهبردهای توسعه شرق ایران" در دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف ایجاد بستری برای برقراری ارتباط و تبادل آراء میان دانشگاهیان پیشرو ، پژوهشگران فعال در عرصه اجرا و پیشگامان فعالیت های اقتصادی، به منظور بهره­ گیری بهینه از کارکردهای شرق کشور و تحقق توسعه پایدار در سایه اقتصاد مقاومتی در روزهای 4 و 5 اسفند ماه 1395 برگزار می گردد.

 


اهداف همایش:
- شناخت ظرفیت­های اقتصادی و سرمایه­گذاری شرق ایران در راستای تحقق توسعه متوازن و  سیاست­های اقتصاد مقاومتی
- تحلیل نقش و جایگاه فقر، توسعه انسانی و نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران و ارائه مدل توسعه اجتماعی درونزا
- تحلیل فضای کسب و کار و ارائه الگوی جامع در راستای تحقق نظام کارآفرینی پویا در شرق ایران
- دستیابی به راهبردهای توسعه پایدار با تاکید بر نقش محیط زیست و منابع طبیعی در شرق ایران
- دستیابی به راهبردهای توسعه پایدار با تاکید بر نقش حکمرانی خوب و نهادهای اجرایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه شرق ایران
- تبیین ضرورت، اهمیت، نقش و جایگاه توسعه شرق ایران در توسعه ملی
- جلب توجه اندیشمندان، صاحب‌نظران، برنامه­ریزان و سیاستگذاران به مقوله توسعه شرق ایران و ارائه رهنمودها، راهبردها و راهکارهای نیل به وضعیت مطلوب با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی

 

محورهای همایش:

1- ظرفیت­های اقتصادی شرق ایران در توسعه متوازن و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
1-1 نقش و جایگاه مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه­های مرزی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
1-2 ظرفیت صنایع دستی و کسب و کارهای خانگی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
1-3 نقش بخش صنایع و معادن در توسعه شرق ایران در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
1-4 ظرفیت بخش کشاورزی و شیلات در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
1-5 ظرفیت گردشگری در توسعه شرق ایران
1-6 ظرفیت زیرساخت­های حمل و نقل، بنادر و ترانزیت در توسعه شرق ایران
1-7 چگونگی تخصیص و تجهیز منابع دولتی و خصوصی در توسعه زیرساخت­ها در راستای توسعه شرق ایران
1-8 نقش سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی در توسعه شرق ایران و راهکارهای جذب آن
1-9 چالش­ها و فرصت­های تامین منابع مالی سرمایه­گذاری­ها با رویکرد مذاهب مختلف اسلامی و نقش آن در توسعه شرق ایران
2- تحلیل نقش وجایگاه فقر، توسعه انسانی و نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران و ارائه مدل توسعه اجتماعی درونزا
2-1 تحلیل وضعیت زیرساخت­های اجتماعی در شرق ایران
2-2 بررسی موانع توسعه انسانی در شرق ایران
2-3 تحلیل شاخص­های فقر و نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران
2-4 تحلیلی از آسیب­های اجتماعی و ارائه یک مدل اجتماعی درونزا با توجه به ظرفیت­های اجتماعی شرق ایران
2-5 نقش سازمان­های مردم نهاد در توسعه شرق ایران
2-6 تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی و توسعه  
3- تحلیل فضای کسب و کار و ارائه الگوی جامع در راستای تحقق نظام کارافرینی پویا در شرق ایران
3-1 نقش آموزش مهارت­های مختلف در راستای توسعه انسانی در توسعه شرق ایران
3-2 راهکارهای توسعه نظام کارآفرینی پویا در راستای توسعه شرق ایران
3-3 تحلیل فضای کسب وکار در منطقه شرق ایران و ارائه راهکارهای ارتقای وضعیت آن
3-4 نقش شرکت­های دانش بنیان در توسعه شرق ایران با تاکید بر سیاست­های اقتصاد مقاومتی
3-5 نقش و جایگاه خوشه­های صنعتی و خوشه­های کسب و کار در توسعه نظام کارآفرینی پویا در شرق ایران 
4- نقش حکمرانی خوب و نهادهای اجرایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه شرق ایران
5-  نقش محیط زیست و منابع طبیعی در توسعه شرق ایران
5-1 ظرفیت انرژی­های تجدیدپذیر در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی
5-2 اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست، خشکی و خشکسالی
5-3 تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه­های سرمایه­گذاری محور شرق ایران