چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

The 4rd National Conference On Irrigation and Drainage Networks Management

پوستر چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور و موضوع اصلی همایش:
- تاکید بر کیفیت آب و مدیریت زه آب ها

 

محورهای همایش:
مدیریت و بهره‌برداری از شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- شیوه‌های ارتقاء مدیریت بهره­‌برداری از شبکه­‌ها
- ارزیابی عملکرد سامانه­ های اجرا شده
- نقش تشکل­‌های بهره‌بردار در نگهداری از شبکه­‌ها
- انتقال مدیریت آبیاری به بهره­‌برداران
- مدیریت آب و الگوی کشت در شبکه­‌ها
- مدیریت شبکه­‌ها در دوره­‌های خشکسالی
 

ارتقاء بهره‌­وری مصرف آب در شبکه­‌های آبیاری
- نقش روش‌های آبیاری در ارتقاء بهره­‌وری مصرف آب
- روش­‌های کم آبیاری و نقش آن­ها در بهره­‌وری مصرف آب
- بازنگری در برآورد نیاز آبی
- اندازه­‌گیری، توزیع و تحویل حجمی آب
- مدیریت مصرف بهینه آب در شبکه­‌ها
- نقش شبکه­‌های فرعی در ارتقاء بهره­‌وری مصرف آب
- نقش تجهیز، نوسازی و یکپارچه­‌سسازی اراضی در ارتقاء بهره‌وری مصرف آب
- روش­‌های ارتقاء راندمان­‌های آبیاری و در شبکه­‌ها
 

اثرات زیست محیطی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- ارزیابی زیست محیطی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- روش­‌های پالایش زه­‌آب و استفاده از آن
- جایگاه زهکشی کنترل شده و زهکشی زیستی در مدیریت جامع و پایدار منابع آب
- مدیریت کنترل و دفع زه‌آب­‌ها
- نقش و اولویت زهکشی در توسعه پایدار
- آبشویی اراضی و اصلاح خاک­‌ها
- مدیریت شبکه­‌ها در شرایط محدودیت کیفی آب آبیاری
- نقش سیستم­‌های پایش کمی و کیفی آب و زه­‌آب
 

مطالعات و طراحی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- نگرش­‌های نوین در روش­‌ها، معیارها و عوامل موثر بر مطالعه و طراحی
- جایگاه و اهمیت مزارع آزمایشی در طراحی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- بررسی و ارزیابی انواع پوشش­‌ها در زهکشی زیرزمینی
- مطالعات رسوب، ژئوتکنیک و سازه‌­های هیدرولیکی درشبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- نقش مطالعات اجتماعی، مشارکت مردم و مدیریت جامع بهره‌برداری در طراحی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- بررسی تاثیر مالکیت­‌ها روی آرایش شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
 

مسائل و مشکلات اجرایی شبکه­‌های فرعی آبیاری و زهکشی
- بهره­‌گیری از تجارب ملی و بین‌المللی ساخت شبکه­‌های فرعی
- نقش مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اجرای شبکه­‌های فرعی
- ساده­‌سازی در اجرای شبکه­‌های فرعی
- ماشین­‌ها، تکنولوژی و بهره­‌گیری از روش­‌های نوین اجرایی در شبکه­‌های فرعی
- ارزیابی روش EPC در اجرای شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
 

مباحث نوین در شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- اتوماسیون در مدیریت و بهره­‌برداری از شبکه‌ها
- نرم‌افزارها و مدل­‌های مختلف شبیه­‌سازی در مدیریت شبکه­‌ها
- کاربرد RS ، GIS و فتو اسکن هوایی در آبیاری و زهکشی
- مهندسی ارزش
- مسائل اقتصادی و چالش­‌های حقوقی شبکه­‌های آبیاری و زهکشیمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی