اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

The First Festival and Conference on Suggestion System in Qom Province

پوستر اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۰ توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و استانداری قم، دانشگاه تهران، موسسه فرهیختگان، تحت حمایت سی در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش و جشنواره استانی نظام پشنهادها اهداف همایش:
 تبیین جایگاه نظام پیشنهادها به عنوان بستر نوآوری و شکوفایی
 بهبود باور و اعتقاد مدیران به سودمندی نظام پیشنهادها
 آماده سازی بستر فرهنگی در جهت ارتقای نظام پیشنهادهای استان قم
 شناسایی چالش های نظام پیشنهادها در سازمان های استان و راهکارهای اصلاحی
 نظام پیشنهادها بعنوان یکی از محور های برنامه تحول در نظام اداری
 ارائه تجارب اجرای نظام در سازمان های استانی و ملی
 شناسایی الگوهای برتر کاربردی در دستگاه های اجرایی استان قم
 معرفی دستاوردهای نظام پیشنهادهای استان قم در سطح ملی
 
محورهای همایش:
مبانی ارزشی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از دیدگاه اسلام
تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در بهبود عملکرد و بهره وری سازمانی
نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و نوآوری در سازمان
نقش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در توانمندسازی کارکنان و سازمان
تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در تحکیم اعتماد و همدلی میان مدیران و کارکنان
تجزیه و تحلیل جایگاه کاربردی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
بررسی نمونه های کاربردی و عملیاتی از مدیران حمایتگر و موفق در اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در تقویت انگیزه های سازمانی و ارتقاء سطح تعلق سازمانی
نمونه های کاربردی از بهبود فرایندهای کاری ناشی از اجرای نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی
آسیب شناسی کاربردی و چالشهای نظام پیشنهادها در سطح دستگاه های اجرایی استان قم
به کار گیری اصول علمی در تعریف فرآیندهای نرم افزار نظام پیشنهادها
 
دستاوردهای همایش:
 انتقال تجربیات موفق در زمینه نظام پیشنهادها
 کارگاه آموزشی و ارائه مدرک معتبر به شرکت کنندگان
 ویژه نامه تخصصی نظام پیشنهادها
 چگونگی مواجهه با آسیب های پدید آمده در اجرای نظام پیشنهادها
 راهکارهایی جهت استقرار صحیح نظام پیشنهادها
 لوح فشرده مجموعه مقالات برگزیده نظام پیشنهادها
 سخنرانی اساتید و متخصصین نظام پیشنهادها


[دریافت بروشور همایش]

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها