اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

پوستر اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ توسط موسسه بین المللی معماری - شهرسازی مهراز شهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

  محورهای همایش
   معماری و شهرسازی
   عمران و نوسازی شهری
   فضای سبز و محیط زیست شهری
   ترافیک و حمل و نقل شهری 
   جغرافیا و برنامه ریزی شهری
   اقتصاد و مدیریت شهری 
   بافت های فرسوده و حاشیه نشینی
   مدیریت بحران و امنیت شهری 
   گردشگری، هویت شهری و میراث فرهنگی
   جامعه، فرهنگ و هویت شهری
   مرمت بافت ها و آثار تاریخی
   سایر ایده های نوین در ارتباط با معماری و شهرسازیaمقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا