همایش ملی آب با رویکرد آب پاک

همایش ملی آب با رویکرد آب پاک

Iranian Water Conference, Clean Water

پوستر همایش ملی آب با رویکرد آب پاک

همایش ملی آب با رویکرد آب پاک در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعت آب و برق - شرکت مدیریت منابع آب ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی آب با رویکرد آب پاک

اهداف:
آگاهی رسانی عمومی در زمینه حفاظت از منابع آب توجه به نقش آب در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست توسعه نگرش فرابخشی، جلب مشارکت و همکاری ذینفعان آشنایی با آخرین فناوری ها و رویکردهای جهانی عرضه دستاوردها و مستند سازی تجارب در کشور ایجاد زمینه تبادل نظر بین اساتید، مدیران و کارشناسان بخش آب شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها ارایه خط مشی و راهکارها برای بهبود وضعیت
 
محورهای همایش:
1- آب پاک و حوضه آبریز  مدیریت به هم پیوسته منابع آب با تأکید بر جنبه های کیفی
نقش آبخیزداری و مدیریت فرسایش و رسوب در حفاظت کیفی منابع آب
نقش آلودگی آب و اثرات آن بر اکوسیستم و محیط زیست
شاخص های کیفیت منابع آب و پایش آنها
روش های حفاظت از آب در برابر منابع آلودگی نقطه ای و غیرنقطه ای
حریم کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی
مدیریت کیفیت آب مخازن سدها

2- آب پاک و توسعه منابع آلوده کننده آب و روش های مقابله با آنها
تأثیر طرح های عمرانی– توسعه ای برکیفیت منابع آب
نقش فعالیت های انسانی نظیر فعالیت های کشاورزی و آبزی پروری
مدیریت بحران و آلودگی منابع آب
ارزیابی زیست محیطی پروژه ها و کیفیت منابع آب
استانداردها و شرایط تخلیه فاضلاب در محیط زیست
فن آوری ها و رویکردهای نوین در مدیریت کیفیت منابع آب

3- آب پاک و جامعه  نقش آموزش و آگاهی رسانی عمومی در حفاظت کیفی منابع آب
اصلاح الگوی مصرف آب و کاهش تولید انواع فاضلاب
چالشهای قانونی و حقوقی در مدیریت و حفاظت کیفی منابع آب
مدیریت پسماند و کنترل شیرابه زباله برای جلوگیری از آلودگی آب
کنترل کیفیت و بهداشت آب در روستاها و شهرهامقالات پذیرش شده در همایش ملی آب با رویکرد آب پاک