دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

2rd Comprehensive conference on urban management

پوستر دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 بطور کلی شهرها داری زیرساخت یا سرمایه‌های فیزیکی هستند. شهرها در عین حال به دانش ارتباطی یا زیرساخت‌های اجتماعی که به آن سرمایه فکری هم می‌گویند احتیاج دارند. سرمایه فکری در جهان معاصر برای رقابت شهرها با یکدیگر یک عامل تعیین‌کننده به حساب می‌آید و به همین خاطر است که شهر هوشمند به تدریج به عنوان یک مفهوم مهم و یک ابزار راهبردی در روند ضرورت‌های مدیریت مدرن شهری مطرح شده است.
شهر هوشمند برخاسته از توجه به تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاع‌رسان است. شهر هوشمند در دنیای معاصر به شهری گفته می‌شود که داری شش معیار اصلی زندگی هوشمند جدید است:
اقتصاد هوشمند (smart economy)
جابجایی یا حمل نقل هوشمند (smart mobility)
محیط هوشمند (smart environment)
مردم هوشمند (smart people)
زندگی هوشمند (smart living)
حکمرانی هوشمند (smart governance)
شهر هوشمند در مجموع هنگامی متحقق می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه سرمایه انسانی و اجتماعی، در عرصه سنتی (حمل و نقل) و در عرصه مدرن (تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاع‌رسان) به توسعه پایدار بینجامد.
در این خصوص و با هدف قدم برداشتن در شناخت و زمینه‌سازی شهرهای هوشمند در کشور، دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند برنامه‌ریزی و در تاریخ 25 و 26 بهمن 95 در تهران برگزار خواهد شد.
 
 
 
محورهای کنفرانس
مدیریت یکپارچه شهری

شهر یکپارچه و تامین مالی پایدار (اقتصاد شهری)
شهر یکپارچه و تکنولوژی
شهر یکپارچه و شهرسازی و معماری
شهر یکپارچه و مباحث اجتماعی و فرهنگی
شهر یکپارچه و خدمات شهری
شهر یکپارچه و حمل و نقل و ترافیک
شهر یکپارچه و محیط زیست شهری
شهر یکپارچه و زیرساخت‌های شهری (آب و برق، گاز و مخابرات و ... )
شهر یکپارچه، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها
 
شهر هوشمند، شهروند هوشمند و سازمان هوشمند
شهر هوشمند و زیرساخت‌ها (قانونی، تکنولوژی و ...)
شهر هوشمند و حمل و نقل و لجستیک
شهر هوشمند و یکپارچه‌سازی شهری
شهر هوشمند و مدیریت بحران