کنگره بین المللی طب سنتی

کنگره بین المللی طب سنتی

International Congress on Traditional of Medicine

پوستر کنگره بین المللی طب سنتی

کنگره بین المللی طب سنتی در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۲ تا ۹ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


محورهای کنگره:

- طب سنتی
- داروسازی سنتی
- اخلاق و فلسفه پزشکی
- اخلاق اسلامی
- تاریخ پزشکی