پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

5th International Conference on Information and Communication Technology Management

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


سیستم های اطلاعاتی

 • معماری سیستم های اطلاعاتی
 • استانداردها و ابزارهای سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS)
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)
 • Data Mining (OLAP etc)
 • Data Warehouse 
 • استراتژی های سیستم های اطلاعاتی

 

مدیریت کسب و کار

 • استراتژی های کسب وکار الکترونیکی
 • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار
 • مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی
 • برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • مدیریت زنجیره تامین (SCM)
 • هوشمندی کسب و کار (BI)
 • مدیریت دانش
 • بانکداری الکترونیکی
 • بیمه الکترونیکی
 • تجارت الکترونیک
 • شهر الکترونیک
 • فناوری اطلاعات و سازمانهای مجازی
 • برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Strategic Planning)
 • دولت الکترونیکی(E-government)
 • آموزش الکترونیکی
 • پزشکی الکترونیکی
 • بازاریابی الکترونیکی
 • خدمات الکترونیکی
 • M-Commerce 
 • E-Strategy 
 • مدیریت امنیت اطلاعات
 • فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت استراتژیک و فناوری اطلاعات
 • مهندسی مجدد در سازمانها (BPR)
 • بهره وری و مدیریت فناوری اطلاعات
 • معماری سازمانی
 • سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • سیستم های کاداستر

 

اهداف کنفرانس:

• توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه مباحث مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

• معرفی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و کاربردی در زمینه های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات از قبیل:تجارت الکترونیک،دولت الکترونیک،شهر الکترونیک،ERP،CRM،BPR،KM و ...

• تبادل دستاوردها و تجربیات شرکتها و سازمانهای برتر در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات

• معرفی توانمندی های شرکتهای ایرانی در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات در بین نمایندگان خارج کشور شرکت کننده در این کنفرانس

• کمک به تأسیس انجمن مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات