چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

04th International Conference on Information and Communication Technology Management

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ توسط ندای اقتصاد بامداد (ناب) در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات