اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

1st International Conference on Information and Communication Technology Management

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۸۳ تا ۱۶ دی ۱۳۸۳ توسط ندای اقتصاد بامداد (ناب) در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات