دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

The 2nd International Conference on Technical Inspection & NDT

دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۷ تا ۱ آبان ۱۳۸۷ توسط در شهر اسلامشهر برگزار گردید.




مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب