چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی

چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی

4th conference of information and communication technology

چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

محورهای همایش
1- الزامات و توانمندیهای رویکرد NGN در ایجاد و ارائه سرویسهای تجارت الکترونیک

جنبه های ارزش افزوده و رویکردهای ارزشی‌نگر
جنبه های تنظیم مقررات ( Regulatory )
اولویت های اصلی برای ارائه سرویسهای دولت به بنگاه های اقتصادی ( G2B,C- G4B,C )
مزیتهای توسعه تجارت الکترونیک در فضای NGN
ویژگی معماری‌های نوین در فضای NGN از قبییل SOA و ....
ویژگیهای توزیع پذیری در رویکرد NGN
ویژگی انعطاف پذیری در نوع سرویسها با رویکرد اشتراک منابع
2- مدلها، چالشها و راهکارها در تحقق سرویسهای نوین تجارت الکترونیک
مدلها و راهکارهای تسهیل فرآیند کسب و کار در NGN
راهکارهای استفاده بهین از مدلهای مرجع
راهکارهای استفاده از استانداردهای یکسان سازی معنایی و تعامل پذیری و هماهنگی
راهکارهای ایجاد آگاهی عملی و ظرفیت سازی برای مشتریان
راهکارهای تحقق تجارت الکترونیک مشتری‌نگر
راهکارهای رفع مخاطرات سرویس های نوین
3- مدیریت و تضمین امنیت و کیفیت در ارائه سرویسهای تجارت الکترونیک در NGN
الزامات و راهکارهای مدیریتی و تضمین کیفیت سرویسها از منظر کاربر
الزامات و راهکارهای مدیریت و تضمین کیفیت از منظر معماری
الزامات و راهکارهای امنیت از منظر کاربر
الزامات و راهکارهای امنیت از منظر معماری
4- راهبردها و پیامدهای حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی سرویسها در فضای NGN
راهکارهای برآورد ارزش افزوده در اقتصاد مشتریان
راهکارهای تامین ارزش افزوده در اقتصاد مصرف کننده
راهکارهای استفاده بهین از شبکه موجود در گذر به NGN
چالشهای ایجاد همگرایی در ساختارهای مستقل سازمانی
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک نوین 
راهکارهای ایجاد فرصتهای اقتصادی نوین در فضای NGNمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی