دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

02nd conference of information and communication technology

دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۶ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات