دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری

دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری

International Conference on Commercialization of Technology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری

دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۳ تا ۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 تجاری سازی و انتقال فناوری

-فناوری های با قابلیت تجاری شدن

-فناوری های قابل انتقال

-استراتژی های موفق بهره برداری از پژوهش های علمی و کاربردی

-مدل انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

-نمونه های موفق

-سایر

 نقش شبکه ها در تجاری سازی شامل همکاری های بینِ

-مشتریان

-رقبا

-دانشگاه ها

-پارک های علم و فناوری

-موسسات تحقیقاتی

-خوشه های صنعتی

-سرمایه گذاران

-نمونه های موفق

-سایر

زنجیره تحقیق تا عرضه محصول و خدمات در بازار

- مراحل تجاری سازی یک تحقیق در یک صنعت خاص

-اهمیت ارائه و معرفی یک محصول با خدمت جدید در موفقیت یک محصول

-تحقیقات با قابلیت تجاری شدن

-نیازهای صنعت و مسیرهای تحقیقات

-نمونه های موفق

-سایر

سیاست گذاری علم و فناوری و تجاری سازی

-نقش دولت، بخش خصوصی، دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری

-نیازهای تجاری سازی موفق علم  و فناوری

-نقش مناطق آزاد در تجاری سازی یک فناوری

-دیدگاه های نوآوری فردی و پیامدهای سیاست ها

-نقش هسته ها، مراکز رشد و توسعه در تجاری سازی علم و فناوری

-نقش کریدور علم و فناوری در تجاری سازی

-نمونه های موفق

-سایر

 استراتژی های سرمایه گذاری

-راهکارهای افزایش سرمایه گذاری و منابع مالی در بازار

-راهکارهای تامین منابع مالی جهت حمایت از شرکت ها/ محصولات و خدمات دانش بنیان

-بررسی روند ها و استراتژی های سرمایه گذاری در مراحل مختلف توسعه محصول و خدمات جدید

-نقش سرمایه های خطرپذیر

-نمونه های موفق

-سایر

تجاری سازی فناوری در اقتصاد دانش بنیان

-زنجیره تامین محصولات و خدمات دانش بنیان

- بازاریابی محصولات و خدمات دانش بنیان

- صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان

-موارد حقوقی و قانونی تجاری سازی

مالکیت معنوی در کشورهای درحال توسعه

-ریسک ها و مزایا

-لایسنس و شرکت های زایشی

-ثبت اختراع

سایر

 شاخص های کلیدی عملکرد در تجاری سازی

-شاخص های عملکرد کلیدی استاندارد در بازار

-نظارت و ارزیابی بر شاخص ها

-اهمیت و ضرورت شاخص ها

-نمونه های موفق

-سایر

  تجاری سازی محصولات و خدمات علوم و فناوری های جدید همچون

-نانوفناوری

-زیستی

-انرژی های تجدیدپذیر

-فناوری اطلاعات

-مکاترونیک

هوافضا

-پزشکی

-ارتباط نیازهای بازارو تکنولوژی های نوظهور

-سایر

تجاری سازی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی

-کسب و کار و اقتصاد کشاورزی

-نمونه های موفق

-سایر

تجاری سازی و ارتباط آن با سایر حوزه های علمی همچون

-تحقیق در عملیات

-کارآفرینی

-زنجیره تامین

-بازاریابی

-آینده پژوهی

 موارد اخلاقی و فرهنگی مرتبط با تجاری سازی

 دیپلماسی فناوریمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری