اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری

اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری

The First International Conference on Technology Commercialization

پوستر اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری

اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


اولین  همایش بین المللی تجاری سازی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای نوآورانه پارک های علمی و فناوری همچنین دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و تحقیقاتی ایران و منطقه  با تکیه برتجاری سازی یافته های پژوهشی و برقراری ارتباط بین متقاضیان و عرضه کنندگان فناوری در جهت دسترسی به تازه های فناوری،ایجاد ثروت و مزیت رقابت در سطح ملی و بین المللی در سال 2014 برگزار میگردد.

 

 

محورهای همایش:

- آینده پژوهی و آینده نگاری
- الگوهای فرهنگی
- سیاست ها و قوانین
- نظامات و ساختارها
- مدیریت تجاری سازی
- ایده تا توسعه فناوری
- بازاریابی و فروش
- استاندارد سازی
 

 

 

رئیس شورای عالی همایش: دکتر مهدی نژاد نوری
رئیس همایش: دکتر فرهاد رهبر
دبیر همایش: دکتر رشیدی
قائم مقام دبیر همایش: دکتر امیر علی سیف الدین