کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه

کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه

1st International Conference on Strategic Project Management

کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۷ توسط گروه مطالعات نظام پیمانکاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شر در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک پروژه‌ها
 
Project Strategic Selection ::  انتخاب راهبردی پروژه ::
مدیریت سبد پروژه‌ها
امکان سنجی پروژه‌ها
قیمت‌گذاری پروژه‌ها
بازارهای بین‌المللی 

Project Finance  ::  تامین مالی پروژه ::
سرمایه‌گذاری خارجی
تامین منابع مالی داخلی
روشهای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها ( …,B.O.O, BOT )


Strategy & Projects ::  استراتژی و پروژه‌ها ::
هم راستایی راهبردی پروژه‌ها در سازمان
برنامه ریزی و کنترل راهبردی پروژه‌ها
ساختار شرکت‌ها (پروژه محور و وظیفه محور)
مشارکت‌های مدنی و حقوقی Consortium, Joint Venture, Partnership
ادغام و هم‌افزایی توانمندی شرکتها
بلوغ و تعالی فردی و سازمانی در مدیریت پروژه
مدیریت استراتژیک پروژه‌ها در شرایط بحرانی 


Project Delivery Systems & Contracting Strategies :: اجرای پروژه‌ و راهبردهای پیمان‌سپاری ::
سیستم‌های امانی In House، سیستم متعارف DBB ، سیستم طرح و ساخت DB و ...
قیمت‌گذاری پیمان‌ها
ارزیابی و مدیریت ریسک
مدیریت جامع کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات و پیمان‌های پروژه
سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه

Development of Communication & Human Resources ::  منابع انسانی و ارتباطات::
توسعه ظرفیتهای مدیریتی شرکت‌ها
توسعه مهارتهای اجرایی و فنی شرکت‌ها
فرهنگ سازمانی


Projects Legal Environment & Laws ::  محیط قانونی و حقوقی پروژه‌ها ::
سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه
نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی
قانون کار، مالیات، تجارت، گمرک، صادرات و واردات، نوسازی صنایع، قانون مناقصات، قانون بیمه و قانون محاسبات، WTO ، قانون معاملات دولتی
HSE و قوانین زیست محیطی
اسناد قرارداد، برگزاری مناقصات، ضمانتنامه‌ها، بیمه قراردادها، حل اختلاف و پرداخت‌هامقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه