دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

2nd International Conference on Strategic Management

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۶ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۶ توسط گروه ناب و موسسه مدیریت و توسعه در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک