نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

01st International Conference on Six Sigma

نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۵ تا ۲۶ مرداد ۱۳۸۵ توسط شرکت توسعه اطلاعات کاربردی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما