کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

پوستر کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهشی زمین شناسی و محیط زیست زمین کاو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:
-بحث و بررسی درباره مفاهیم و مسائل اساسی نوآوری
-بحث و بررسی نقش نوآوری در سیستم های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی، نظامی و بهداشتی
-بحث و بررسی توسعه پایدار با تاکید وی‍ژه بر نقش نوآوری
-بحث و بررسی محیط زیست با تاکید وی‍ژه بر نقش نوآوری
-سیاستگذاری نوآوری، چارچوب مفهومی
-رویکردها و شاخص‌های سنجش نوآوری و استانداردسازی نوآوری، مفاهیم، تعاریف و روش ها
-تجربیات مفید از همگانی‌سازی نوآوری
-نگاه انتقادی به ساختار نظام‌های نوآوری
-به اشتراک گذاری اطلاعات در حوزه نوآوری و چارچوب‌ها و مدل‌های جاری و ملاحظات مربوط به آنها
-فراهم‌آوری امکان آشنایی با تجربیات مفید کشورهای مختلف برای نهادهای ملی
-چارچوبی برای همکاری‌های بین‌المللی در همگانی سازی نوآوری