سی امین سمینار کارخانه های قندوشکر ایران

سی امین سمینار کارخانه های قندوشکر ایران

سی امین سمینار کارخانه های قندوشکر ایران در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط در شهر مشهد برگزار گردید.


سی امین دوره سمینارهای سالانه کارخانه های قند و شکر ایران در روزهای سه شنبه هفتم لغایت پنج شنبه نهم خرداد ماه 1387 در محل تالار گردهمائی شکر مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران در مشهد برگزار خواهد شد. بدینوسیله از علاقمندان  به ارائه مقاله در این سمینار دعوت می شود مقاله های خود را در زمینه مسائل و موضوعات زیر تهیه نمایند:

بخش عمومی:(اقتصادی، بازرگانی، مدیریت)

1- مقایسه قیمت تمام شده شکر در ایران و جهان
2- قوانین، مقررات، یارانه ها و حمایت های حاکم بر صنعت قند
3- تاکتیک های فروش و بازرگانی در صنعت قند
4- لزوم اتخاذ سیاستهای تعرفه ای مناسب برای واردات شکر
5– مشکلات حاصل از واردات بی رویه شکر
6- جایگاه صنعت قند در اقتصاد کشور (بررسی مقایسه ای)
7- صنعت شکر ایران و WTO
8- نقش شکر در امنیت غذایی
9- لزوم تغییر نگرش دلتمردان و باور اهمیت صنایع قند توسط برنامه ریزان
10- تجزیه و تحلیل نسبت های مالی در صنعت قند
11- زمینه های فرهنگی لازم جهت رقابتی کردن تولید
12- مدیرت زمان در صنعت قند
13- مدیریت منابع انسانی در صنعت قند
14- عارضه یابی در صنعت قند
15- ساختار سازمانی و مدیریتی صنعت قند و لزوم مهندسی مجدد آن
16- روان شناسی صنعتی
17- رفتار سندیکایی
18- عوامل انگیزش و مسائل رفاهی کارکنان
19- محیط زیست در صنعت قند
20- تولید جهانی شکر از نیشکر و چغندر قند
21- ضرورت ایجاد هیات عالی برای نظارت بر صنعت قند
22- استفاده از فناوری جدید و نرم افزارهای موجود در برنامه های توسعه و بهینه سازی صنایع قند

بخش نهاده های کشاورزی:

1- نقش نهاده های کشاورزی در افزایش تولید چغندر قند و نیشکر
2- مدیریت بهینه آفات، بیماریها و علف های هرز زراعت چغندر قند و نیشکر
3- تاثیر شرایط اقلیمی بر کمیت و کیفیت چغندر قند
4- تاثیرات فناوریهای نو (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و IT) درکشاورزی و تولید نیشکر و چغندرقند
5- بررسی کارایی سموم مصرفی در زراعت چغندر قند و نیشکر
6- نقش آموزش کشاورزان و ترویج در کشت، داشت و برداشت چغندر قند و نیشکر
7- رعایت اصول صحیح آبیاری مزارع چغندر قند و نیشکر و بهینه سازی مصرف آب
8- نظامهای بهره برداری و مدیریت مزرعه
9- روش و زمان آماده سازی بستر کاشت در زراعت چغندر قند و نیشکر
10- مکانیزاسیون و ماشینهای مناسب کاشت، داشت و برداشت چغندر قند و نیشکر در شرایط اقلیمی ایران
11- نقش تناوب زراعی در کشاورزی پایدار
12- اهمیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و نقش مواد آلی و هدایت کشاورزان جهت استفاده صحیح از کودهای شیمیایی
13- راهکارهای مناسب جهت رسیدن به تولید 12 تن شکر در هکتار
14- برداشت صحیح چغندر و نگهداری آن در مزرعه به مدت 120 روز
15- خصوصی سازی تحقیقات و تولید بذر چغندر قند
16- پیشنهاد جدید برای خرید چغندر قند براساس کیفیت

بخش تکنولوژی وصنعت:

1- بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی
2- لزوم ایجاد تنوع در بسته بندی محصول تولیدی جهت مصارف خانوار
3- لزوم تولید انواع مختلف شکر با کیفیت و گرید مختلف برای مصارف خانگی و صنعتی و تدوین استانداردهای مورد نیاز
4- صنایع جانبی و فرآورده های جنبی در صنعت قند و شکر (خمیرمایه، اسیداستیک، الکل و ...) و اهمیت آن
5- نوآوریهای صنایع قند در جهان
6- حراست و ایمنی در صنعت قند
7- امکان ساخت ماشین آلات و تجهیزات اختصاصی صنعت قند در ایران و تطبیق ساخت با فناوریهای جدید
8- مزایای تولید و مصرف شکر مایع در صنایع قند کشور
9- نقش نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات در موفقیت بهره برداری
10- روشهای موفق تصفیه فاضلاب کارخانه های قند
11- نقش آموزش کارگران در افزایش بهره وری
12- نقش مهندسین مشاور در نوآوری و طرحهای توسعه و بازسازی کارخانه ها
13- راهکارهای کاهش قیمت تمام شده تولید در کارخانه های قند
14- حذف سیلوها
15- احداث تصفیه خانه های جدید شکر خام
16- نقش پارامترهای کیفی شکر خام و تولید شکر سفید