دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی

دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی

2nd Internatioanl Conference on Rural Development Strategies

پوستر دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی

دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط انجمن توسعه روستایی ایران و دانشگاه تربت حیدریه در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


انجمن توسعه روستایی ایران و دانشگاه تربت حیدریه در نظر دارند با مشارکت نهادهای علمی، ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی را با محوریت شعار رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتی و توسعه روستاها در اسفند 1393  برگزار کنند. 

 

محورهای تخصصی همایش:

- گردشگری و توسعه روستایی

- نقش زنان در توسعه روستایی

- امنیت غذایی و توسعه روستایی

- توسعه روستایی و اقتصاد مقاومتی

- اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

- بازاریابی کشاورزی و توسعه روستایی

- برنامه ریزی و سیاستگذاری روستایی

- محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی

- نقش اقتصاد و فرهنگ در توسعه روستایی

- نقش مدیریت منابع آب در توسعه روستایی

- اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری در توسعه روستایی

- تنوع زیستی و توسعه پایدار روستایی زاگرس مرکزی

- جایگاه توسعه روستایی در برنامه ششم و سند چشم انداز

- مباحث ویژه توسعه روستایی و کشاورزی خراسان رضوی

و سایر موضوعات وابسته …